Thăm quan công viên quốc gia núi Cook

Hành trình: Thị trấn Cromwell - Hồ Dunstan - Thị trấn Omarama - Làng Mount Cook

Yêu cầu đặt tour

Tên chương trình:
Thăm quan công viên quốc gia núi Cook
Ngày đi dự kiến*:
Người lớn:
Trẻ em (dưới 12 tuổi):

Thông tin liên hệ

Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel