Đảo Bắc New Zealand 4 ngày 3 đêm

Hành trình: Auckland - Waitomo - Rotorua - Hobbiton

Yêu cầu đặt tour

Tên chương trình:
Đảo Bắc New Zealand 4 ngày 3 đêm
Ngày đi dự kiến*:
Người lớn:
Trẻ em (dưới 12 tuổi):

Thông tin liên hệ

Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel